GRAFISCHE VORMGEVING

IN BOEKVORM

Boeken vormgeven vereist weer andere specifieke kennis en kunde. Basispagina's, alineastijlen, gegenereerde inhoudsopgave en e-books zijn enkele steekwoorden. Naast de meer gestructureerde 'lees'-boeken zijn daar de 'kijk'-boeken en magazines met veel beeldmateriaal en een vrijere vormtaal.